Kierkegaard: leven en werk van een geniale dandy

leestijd: 3 minuten

Er is een nieuwe biografie verschenen van Deens filosoof Søren Kierkegaard. Daarom stond de filosoof een avond centraal in cultuurcentrum De Rode Hoed te Amsterdam. Een inspirerende avond, waarover ik je graag wat meer vertel.

Studentikoze nonchalance en stroeve kuchjes

Het monumentale pand aan de Keizersgracht was afgeladen met ouderen en 40’ers en op het balkon groepjes jongeren die vanuit de schaduw neerkeken op het podium, alsof ze zich nog afvroegen of ze zich wilden verbinden aan de kennis die op het podium werd verspreid. Ze zaten er met een soort studentikoze nonchalance in hun stoelen, afwachtend. Een houding die balanceerde op de rand van fascinatie en desinteresse.

De ouderen waren iets nadrukkelijker aanwezig. Steeds tijdens het pauzeren van een spreker, hoorde je een golf van stroeve kuchjes door de zaal gaan, alsof hun kelen werden gekriebeld door de dood die ze probeerden te verjaagden met krampachtig gehoest. Boven alle verschillen in het publiek was er één overeenkomst: allen waren we er om meer te weten komen over de dandyeske filosoof Kierkegaard.

Een internationaal geprezen biografie

Naast filosoof staat Kierkegaard bekend als theoloog en cultuurcriticus. Volgens uitgeverij Ten Have, waar onlangs een nieuwe biografie van hem is verschenen, werd Søren Kierkegaard ‘nooit eerder (…) zo grondig geportretteerd’ als in de biografie van Joakim Graff. Garff geldt volgens de website Inspirerend Leven ‘als een van de grootste kenners van Kierkegaards leven en werk.’ Het verschijnen van dit internationaal geprezen boek was reden om  in samenwerking met Filosofie Magazine een avond te organiseren over de Deense denker.

Kierkegaard_biografieLeon Heuts, hoofdredacteur van Filosofie Magazine en mede-oprichter van de Academie voor Nutteloze Kennis, opende de avond. Daarna ging hij in gesprek met biograaf Joakim Garff. Het gevaar bij het interviewen van een biograaf is echter dat diegene veel uitweidt, waardoor het interview aan structuur verliest, wat gebeurde.

Maar misschien was het juist een aanmoediging om het boek te lezen. Ik geloof dat er weinig mensen zijn vertrokken zonder interne strijd over het wel of niet impulsief aanschaffen van het bijna 800 pagina’s tellende boek in luxe hardcover-editie á 60 euro.

Alex’ Adventures in Wonderland

‘Welke Kierkegaard?’ geeft Garff, zo vertelde hij, als antwoord wanneer iemand hem vroeg wat Kierkegaard zou denken. Hij publiceerde immers meerdere boeken onder verschillende pseudoniemen die hem de vrijheid verschaften zich verschillende perspectieven aan te meten. Wordt de esthetische, ethische of religieuze bedoeld?

Die vrijheid van denken vanuit verschillende standpunten trekt mij erg aan. Misschien is dat ook waarom ik geïnteresseerd ben in het existentialistische gedachtegoed van Kierkegaard. Als student is dit de tijd om mij af te vragen welk pad ik wil bewandelen. Het verhaal Alice in Wonderland leerde ons al dat het niet uitmaakt welk pad je bewandelt zolang je niet voor ogen hebt waar je heen wilt. Filosofie helpt mij te ontdekken wie ik wil zijn en hoe ik daar kom.

Ter afsluiting twee citaten die ik mooi en inspirerend vind. Ken jij nog mooie uitspraken van Kierkegaard? Laat het dan hieronder weten!

‘Het leven valt slechts achterwaarts te begrijpen, maar moet voorwaarts worden geleefd.’


‘Loslaten betekent tijdelijk het houvast verliezen. Maar niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *