Van idee naar resultaat – [boekrecensie] – Managementboek.nl

leestijd: 2 minuten

Stel, je hebt een idee. Collega’s zijn enthousiast. Het lijkt draagvlak te hebben. Maar al gauw is iedereen het idee vergeten of de stemming omgeslagen. Misschien stuit je op allerlei obstakels bij de uitwerking. Een goed idee alleen is namelijk niet voldoende. Met Van idee naar resultaat leer je als procesmanager een idee succesvol te begeleiden naar realisatie. 

Denken in beweging

Titus Bekkering & Jaap Walter, Van idee naar resultaat. Uitgeverij Mediawerf, 215 pagina’s.
beoordeling: ●●●○○

Van idee naar resultaat is de herziene en vernieuwde uitgave van de 11de uitgave van Management van processen. De auteurs hebben een procesmanagementaanpak ontwikkeld. Doel hierbij is managers handvatten te geven om processen te begeleiden volgens een wybertechniek, waarbij je feiten van het idee (over de haalbaarheid) en de meningen over het idee (over het draagvlak) managet.

Hierbij gaat het erom steeds na elke stap te consolideren, zodat het idee wordt verrijkt, onderbouwd en gedragen door de sleutelfiguren. ‘Wyberen,’ schrijven de auteurs, ‘maakt het mogelijk de ontwikkeling van een initiatief stapsgewijs vorm te geven.’ Daarnaast presenteren de auteurs nog andere modellen die handvatten bieden bij het managen van processen.

 

Studieboek in modern jasje

Het boek is niet voor niets nog steeds in omloop. De inhoud is getest door de auteurs. De vele modellen zijn accuraat en waardevol voor iedereen die betrokken is bij een proces. Toch leest het boek stroef door de traditionele opzet en het passieve, belerende taalgebruik, waardoor het boek lijkt op een statisch studieboek in een modern jasje. Er wordt ook veelvuldig gebruikgemaakt van tekstblokken in een lettertype dat lijkt op Comic Sans. Deze verdiepende of verduidelijkende blokken hadden makkelijk verweven kunnen worden in een verhalende tekst.

 

Focus op de inhoud, niet de vorm

In die zin is er een grote discrepantie tussen de moderniteit die nieuwe de cover uitstraalt en de ouderwetse vorm waarin de tekst is gegoten. De invloed van het internet op de vormgeving van boeken is groot. Dat zie je aan een schreefloos lettertype, meer witregels, boeiende koppen en functioneel kleurgebruik in het design. Daar lijkt de cover in mee te gaan, wat een verwachting schept die niet past bij de inhoud. Maar moet ieder boek modern vormgegeven en toegankelijk geschreven zijn? Nee, zeker niet. Het boek is inhoudelijk sterk en daar moet dan ook de focus op liggen. Lees het, laat de informatie bezinken en blader het daarna het regelmatig door voor, tijdens en na een proces of project.

Reageren is niet mogelijk